Данило Нечай /Укр./ - реферат

Данило Нечай — сподвижник Богдана Хмельницького

Перші чутки про Нечая

Вперше ми зустрічаємо Данило Нечая “Полковник воєводства Брацлавського війська й. кор. мил. Запорозького” (який за деякими даними родом з околиць Бару, але точно не відомо де і если він народився, та виріс) приблизно з 40-х років VII сторіччя. Сформувавши брацлавський полк Данило Нечай /Укр./ - реферат він бере активну участь у діях війск Богдана Хмельницького.

Пізніше його протиставляють Богдану Хмельницькому, навідь вважають його гетьманом на лівобережжі після Богдана Хмельницького. Іноді навідь доходило до невеличких сварок між Нечаєм та Богданом Хмельницьким, також Данило Нечай був у родстві з Богданом Хмельницьким. Нечай як і Богун підчеркував вірність перемірю Данило Нечай /Укр./ - реферат: “Ми скупої! причини не даємо, навпаки — хочемо в добрій згоді жити між собою до служного, визначеного часу. — а інакше не дивуїте, вельможність ваша, если знову пустимо орду аж до самого Камінця, ба і в Камінці вельможність ваша не втримється”.

По одній з версій причиною смерті Данила Нечая є зрадження Данило Нечай /Укр./ - реферат його жінкою Богдана Хмельницького, якій він приходився кумом.

Склад Брацлавського полку

Браславський полк на чолі якого був Данило Нечай був одним з найкрупніших полків на тогочасній Україні, а саме на Поділлі. Полк був поділений на 22 соті (більше ніж у будь якому іншому полці), Всі називаються по місцям своїм, а в Данило Нечай /Укр./ - реферат багатьох крім того розписані по місточкам і селам. Перша сотка (разумеется Браславська) як то звичайно, не названа по імені і не має ніякого поділу. По ній сотка Райгородська — крім самого Райгорода, мав такі мі100: Городниця, Бортники, Вишковець, Солинці, Мачоха, Ястребинці. Сотка Тульчинська — Білоусівка, Журавлівка, Крищинці, Кобелівка. В сотні Данило Нечай /Укр./ - реферат Краснянській — Іванівці, Черемушни, Рогізне, Соколівка, Звонихи, Тиврів, Клещів, Соколинці, Юрківці, Сілниця, Труківці, Білоусівка, Михайлівка, Ворошилівка: в декотрих з сих сіл иоказано тільки 3-4 козаки. Инші сотні такі: Клебанська, Браі-лівська, Вільшанська, Вербська, Горяшківська, Тимонівська, Олекеандрівська, Яланецька, Ямпільська, Шаргородська, Мурахівська, Станіславівська, Мятківська, Лучинецька, Багланівська, Чечельницька, Комаргородська, Черновицька. Всього козаків вписано 2662. Дві сотні мають Данило Нечай /Укр./ - реферат 99, одна 100 коааків, девять 40-85, п’ять 108-196, тільки чотири понад 200 (208—256).

Виступи Нечая

Найбільш яскраво Данило Нечай почина виділятися на початку війни зпольшею у 1649 році. Ще з весни цього року ві займае позиції під Баром та Браславом на Поділлі. Також він відіграєсвою роль якпогранічне війко, і у відношеннях із Молдавією в тому числі Данило Нечай /Укр./ - реферат. Він посилає з Шаргорода до Бару листа до Лянцкорунського й Потоцкого і в нім, полишаючи польському війську “на здорове стояти під Баром”, остерігав їх тільки, аби “в мій бік Бару найменьші чати не виїздили, і люде народу руського прикростей не поносили”, — се прийнято було в польських кругах з Данило Нечай /Укр./ - реферат незвичайним вдоволенням, трохи не з тріумфом, як певного рода капітуляцію козацьку перед польськимнатиском. По переяславській мозгові, мовляв, козаки вимовили собі, щоб польське військо не поступало отдалі за Камінець, а сейчас от саме устами Нечая признали йому територію по Бар. “ Видко, що нашою відвагою працею й голодом, которий терпимо, много ми справили Данило Нечай /Укр./ - реферат, здобувши для війська становища по Бар, чого пп. комісари не могли виторгувати; раді б ми ще виторгувати й причиняти становищ для хоругов що надходять”, — писав розохочений Осторог, пересилаючи канцлерові Нечаєвого листа.

По словам Віміни, розрухи у воєводстві Браславським, знайшли свого дальшого промотора в Нечаю, полковнику браславськім. Він пише, що Данило Нечай /Укр./ - реферат Нечай, незважаючи на свою відвагу, славу і награды в попередніх війнах, не тішився прихильністю гетьмана і мав багато неприхильників серед старшин, будучи чоловіком примхуватим, вдачі твердої й упертої, при тім перейнятим незвичайно високими гадками про для себя, і гетьман при останній реорганізації козацького війська хотів його позбавити уряду Данило Нечай /Укр./ - реферат. Ображений, мовляв, тих Нечай чекав тільки нагоди віддячитися за сю кривду; на перші вісти про повстання викликане Корецьким і його успіхи, сразу став на чолі сього руху. Прийнятий з одушевленнєм повстанцями, він заохочував їх жаркими промовами до рішучої боротьби і повстаннє виросло до грізних розмірів: до 40 тисяч збройного люду стало Данило Нечай /Укр./ - реферат в рядах його. Але кінець кінцем гетьман зумів дати собі з ним раду — як саме, сього Віміна не вміє докладно об’яснити: склдає головно на недостачу у повстанців зброї, запасу і поживі, току що край був спустошений, і що було, забрано для гетьмана. Тому повстанці не могли Данило Нечай /Укр./ - реферат вчинити нічого серіозного, і кінець кінцем погрози гетьмана, дозвіл даний ним шляхті на те щоб зібратись на соймик і узброїтись на “непокірних підданих” і кілька суворих кар на участників повстання, для остраху инших, зро­били свій вплив: одні розійшлися до домів, инші розбилися на дрібні ватаги, які могли тільки займатися Данило Нечай /Укр./ - реферат дрібним розбоєм. Самого Нечая гетьман силкувався дістати до своїх рук, зваблюючи його різними обіцян­ками, але Нечай на се не дався й зістався цілий.

Коротше ніж Віміна, і ще загальніше оповідає про сей рух Коховский, від котрого пішли звістки про нього і в українській традиції. Він також гласить про 40 тис Данило Нечай /Укр./ - реферат. виписчиків, які ніяк не хотіли вертатися до підданства, докоряли гетьманови через своїх післанців, що він віддав їх в панську неволю, давиш для себя вдурити Полякам, і угрожали, що знайдуть собі кращого вождя, колі він отдалі хоче вести для себя і військо до погибелі. „Особливо підбивала до такої Данило Нечай /Укр./ - реферат розправи з гетьманом про сю кривду чернь поднїстрянська і побожська, головою котрої був легкодушний Нечай” . Але наслідком сього у Коховского гетьман, тільки “почухуючи голову”, раз у раз відказував перед Кисілем, що зборівська угода вложила на нього неможливу задачку, і переведення реєстрації угрожать викликати повстання против нього або против Поляків.

В сучасній Данило Нечай /Укр./ - реферат кореспонденції побіжну згадку про Нечая як провідника винищицького руху маємо в листах нунція Торреса, ще з озари — з 20 (30) жовтня: повстанці, не хочучи вертатися до давньої неволі, вибрали собі проводирем такового Нечая і засіли кілька міст. Потім знов в його ж депешах з 2 (12) марта се вже, видно, з Данило Нечай /Укр./ - реферат тої стадії вістей, яку відбивав оповідання Віміни нунцій здесь, на підставі варшавських відомостей, називає Нечая головою опозиції против Хмельницького, і дає міру того, наскільки серіозно рахувались з сим рухом в тім моменті в польських правительетвених кругах: проектованого венецького висланця (поїхав ним власне Віміна потім) нунцій замишляе виправити не тільки Данило Нечай /Укр./ - реферат до Хмельницького, як проектував венецький засол, але і до Нечая, як проводиря опозиції (але поки Віміну в сю дорогу виправили, в місяці квітні, повстання вже зачахло, і до Нечая йому вже ніяких інструкцій не дано). В листах Кнсіля є згадки теж досить побіжні але се треба підчеркнути, що в их Данило Нечай /Укр./ - реферат виступи Нечая представляються зверненими не против гетьманського правління, а против Поляків тільки і якого небудь замирення з ними. По його словам, „Нечай полковник браславський, — понад, котрого більшого мятежівника немає”. наробив багато злого, а саме, скориставши, видко, з посунення польського війська на козацьку територію післав до очаківського бея вістку Данило Нечай /Укр./ - реферат, що “згоди з ляхами нема” аби лупи післав йому в поміч до Браславщини 2000 орди. Орда, лакомна здобич, пішла сразу, але Нечай під той час був в Київі, в його неприсутності орда не вміла нічого мудрейшего зробити: постинавши чимало людей, і якогось шлях­тича, заставши в його маєтности, теж усмертивши, пішла вспять Данило Нечай /Укр./ - реферат. Гетьман, довідавшися про се, заклявся зробити Нечаєви кінець (“шию Нечаєви дати утяти”) — так писав Кисілеви, і з тим післав по Нечая. “Але що то чоловік богатий — кладуть його на рівні а Хмельницьким”, то скінчилось на тім, що гетьман взяв з нього кільканадцять тисяч і пустив цілим Данило Нечай /Укр./ - реферат, а перед Кисїлєм, що наставав, аби його доконче таки скарано на погибель за таке нарушеннє спокою, виправдувався що мусів його пустити з огляду на прошенне хан­ських послів. Кисіль отдалі наставав на гетьмана, та не покладаючись більше на своє писаннє, радив, аби ще повелитель від для себя “горяче” написав до гетьмана, щоб Данило Нечай /Укр./ - реферат “за таку велику зраду” доконче така Нечая скарано на погибель; але з того нічого не вийшло. Судячи по даним в листах Кисїля вказівкам ся Нечаева “зрада” сталась в середині або другій половині марта, так що вона хронольогично не покривається а “опозиційною” ролею Нечая, про котру нунцій мав Данило Нечай /Укр./ - реферат відомости ще в свирепім або в самих початках марта.

З реляїцй Торреса бачимо, що на хвилю віджила стара пого­лоска про напруження і конфлікти між Хмельницьким і Нечаем, і в сих вістях Нечай виступає не просто комендантом козацького корпусу, що мав порученна стерігти козацьке військо від Поділля підчас Данило Нечай /Укр./ - реферат маршу ва Волощину, а соперником Хмельницького, — “Инший селянський ватажок, прозвищем Нечай (пише Торрес 17 вересня, разумеется в зв’язку з відомостями привезеними післанцями Потоцкого)—“узброівся” 40 тисячами людей над Дніпром, на пограниччі Поділля і Молдавії, і хоче битися з Поля­ками; кажуть, що між ними (Нечаем і Хмельницьким) прийшло до легких сутичок Данило Нечай /Укр./ - реферат, і Хмельницький післав 10 тисяч своїх козаків в поміч Потоцкому”.

В Коховского, ми читаємо: “Каліновсикий, польний гетьман, з огляду на те що всяка надія на спокій зникла. а до того ще провокований неприятелем, запускається збройним похо­дом на Україну, не знати—чи за наказом короля Бо Нечай, полковник браславський, щоб підняти Данило Нечай /Укр./ - реферат до війни чернь Волини і Поділля, напав па Бар — поза лінією, а если йому сю несправедливість виткнено, — гордо відповів польському гетьманові, зневажливо нагадуючи попереднє (погром і неволю) і легкодушно викликаючи його до битви під сю хвилю. Се викликало чоловіка непризвичаєного до зневаги на те що він —як ведеться при Данило Нечай /Укр./ - реферат виклику —противставнв зброю зброї. До того ж боліло йому, що його—пана величезних маєтностей, не пускають на Україну, і кожне ледацтво володів його діднцтвом. Маховский за той час повертав ні­чого недобившися що до забезпечення безпечного в’їзду комісарам Хмельницький відновляв присяги в тім, що їм вільно буде їздити Данило Нечай /Укр./ - реферат — хоч се ім всяко належало і з огляду на авторитет короля і па поважаннє до того обовязку, що вони взяли на для себя; він хотів, щоб вони їхали не озброєні і з таким числом супроводу, яке він визначить. Тому гетьман (Каліновский) розіслав скрізь листи, закликаючи чернь, щоб веріалася до Данило Нечай /Укр./ - реферат послуху цариці (І була певна його милосердя; поясняв, що польське військо приходить тільки задля угамування повстання—аби козаки, залишивши смуту, підлягали звичайній юрис­дикції, згідно а вборівськими пактами, а піддані повернулися до звичайного підданства. Але если побачив, що вони уперто зневажать собі сю приману милосердя, він на Данило Нечай /Укр./ - реферат початку свирепого рушив військо з Станиславова. Захопив в Ворошилівці сотку Шпаченка сотника, не випустивши ніяких віступів сього погрому, і якийсь час затримався здесь, аби добре зміркувати наміри ворогів і дати час припізненим корогвам поспіти до війська Нечай уже (раніш) вий­шов з Бару, укриваючи наближеннє більшого війська в поміч — если гетьман Данило Нечай /Укр./ - реферат (Каліновский), розгніваний сим відступом провокуючого, і довідавшися, що той собі безпечно справляє вакханалії в Красноватому, давши собі духу на запусти — покладаючись на те, що Шпачеико держить охраннику, — постановив скоренько пустити на Бахуса Марса”

Як бачимо, оповідвннє дуже поплутане, і на маленький час кількох тижднів, навіть днів здесь Данило Нечай /Укр./ - реферат згромаджено цілу масу подій, котрих вистало б на добрий місяць.

Если міг вертатись від Хмельницького Маховскиїї, післании від короля після соиму? В середині свирепого що наискорше. Тим часом на початку свирепого Каліновский уже йде походом з Станіславова (Станиславчика над Мурахвою); видав перед тим універсали, що лишилися без послуху; Нечай пішов па Бар Данило Нечай /Укр./ - реферат і вертався, і т. д.

У Твардовского Нечай тільки иаміряється іти на бар, “де наші неподалеку мали свій вбірний пункт”, але польське військо спішно вдень і вночі побігло йому иа зустріч. Се вже краще, хоча з другого боку весь малю­нок до крайности загальний і не конкретний. Хмельницький, довідавшися Данило Нечай /Укр./ - реферат через своїх шпигунів, що на соймі ухвалено війну, — “видповів поголовно всім Ляхам мешканне на Україні — бити і мучити іх зачав, післав по татарську поміч, наперед велів наступати Нечаеві з полком під Браслав і за Божською лінією”, а сам ладив всі ті сили, котрими воював в попередній війни Данило Нечай /Укр./ - реферат, — не чекаючи трави. Повелитель же, бачучи се, щоб його заняти і затримати, сразу же зимою повелить гетьманам іти спішно з кварцяним військом на Поділлє, сам же незадовго збирається йти з військом наемним. Отже “гетьмани не дармують”—насамперед розвиває свої порогви польний, почавши про Нечая з вшськом на межі Браславшини і Данило Нечай /Укр./ - реферат Поділля. Він простував на Бар, де непо­далеку мали збірне місце наші. Сразу против нього побгли наші денек і ніч, і тихенько впавши до Красноватого захопили його”

Рудивскии представляє справу так, що Хмельницький заходивсь укріпляти цогранічну зону, і се викликало відсіч Каліновского “Хмельнмцький не вдовольнюючись підозрілими зносинами Данило Нечай /Укр./ - реферат з (заграничними) володарями і добачаючи небезпеку для для себя в проволіканню, скріпляє залогами Ямпіль, Стіну, Шаргород, Винницю, Мурахву — бо сі місця через свою близькість до Поляків завжди були підозрілі для врага. Тоді і до Красноватого прибуває з старшиною провідник мятежівників Нечай, найзавзятіший в повстаннй, але М. Калиновский негайно наступив і Данило Нечай /Укр./ - реферат в тім же місті погромив”

Подібно уявляє собі події Радивил “під кінець свирепого Нечай, козак вііслаиіііі Хмельницьким а 30 тисячами, щоб не давати громадитися нашому війську, взяв і пограбив Шаргород, містечко Замойского, відти пішов до Красноватого, містечко того ж попка. Каліновский з кількома тисячами прийшов туди в запустний понеділок, здобув місточко”

Освенцім Данило Нечай /Укр./ - реферат — сам учасник кампанії, на підставі якихось чуть, першим запускає самого Хмельницького: “Покладаючись на обіцянки і поміч нуреддін-султана Хмельницький 16 свирепого рушив сам до Бару, а за тиждень до того ціла Україна, дорослі і малі, молоді і старі (рушилися) ні про що по дума­ючи, тілько про Данило Нечай /Укр./ - реферат нашу умеріль: про комісію що мала бути — вже ні мерзки, а тільки хотіли випередити наші війська, поки ще не зібрались (се можливо — реальна подробиця). Але дуже в тім помилилися, бо Каліновский, маючи на той час всю владу над цілим військом — бо величавого гетьмана повелитель хотів мати при собі для ради, а більше Данило Нечай /Укр./ - реферат — як то секретно гласили, не довіряючи його роспорядкові,—зібравши військо під Баром, як тільки одержав відо­мість, що тамошнє хлопство в Браславщині збирається в купи і мятежує, 19 рушив з-під Бару до лінії, щоб не дати неприятелеві її переступити. Під вечір того денька ставився в місточку Станиславові і там Данило Нечай /Укр./ - реферат довідався, що Нечай, пол­ковник браславський, найперший мятежівник між повстанцями, котрому вони самі признавали перше місце після Хмельницького, нітрохи не вважаючи на пакти, що обом сторонам забороняли переходити лінію, перейшов ї до місточка Красноватого, що було вже за лінією на нашій стороні, і став у нім Данило Нечай /Укр./ - реферат. Маючи слушний претекст щоб на нього наступити, Каліновский рушив а Станиславова 20-го, себ то в запустний понеділок, виславши наперед з певною частиною війська Станиславова. Лянцкороньского воєводу браславського, і той забіг врага несподівано, на підпитку, і впавши до мі100 з трьома козацькими хоругвами: старости черкаського Кисіля, старости улапівськаго Каз. Пісочинського і Криштофа Данило Нечай /Укр./ - реферат Корицького, наробив між козаками вели­кого замішання”.

Торрес з свого обов’язку інформатора подає такі “вісти з Русії” під деньком 4 березня: “Хмельницький з 30 тис. козаків пройшов граничну ліню на час і взяв мі100 Красне”. “Козаки постановили були порухи па наше військо останнього денька карнавалу, если воно буде заняте Данило Нечай /Укр./ - реферат святом і нап’ється. Нечай з 15 тис. вибраного війська наступив і прорвав лінію, занявшн Красне”. “Почувши се і воєвода чернигівський (Каліновскнй) швидко пройшов 9 миль і в ночи карнавальної неділі зайпяв найбільш догідні позиції мі100 і велів з трьох сторон дати огню”. Цілком фантастичну історію записав Майер 26 свирепого в Данило Нечай /Укр./ - реферат Красноставі: Козаки розжалені смертю Глад­кого починають громити шляхту, Каліновский жадає під Хмельницкого суду і відшкодування; Хмельницкий посилає сих козаків Каліновскому на його волю і Каліновский запросивши їх на бенкет, велів усіх побити, крім 1-го, полишеного для допиту на муках. Він розповів, то сих козаків Хмельницкий післав наперед па Данило Нечай /Укр./ - реферат звілн. а за иимп посилає 20 тис. з Нечаєм. а 50 тис. з своїм сином па Радивіла, 1 т. д.

Привід виступу Калиновського, мовлять, дав Нечай — “перейшовши за лінію і поставивши свої залоги в Мурахві, Шаргороді і Краснім, він викликав на те п. воєводу браславського, що той написав до нього, до Шаргороду, де Данило Нечай /Укр./ - реферат він був під той час, переймайте спадщину по козаах, що померли від повітря. ІІапомивав його, аби він вище над свій стан не виносився і полковинкам своїм за лінію “входити не дозволяв, щоб потім того поневчасі ве жалував. Той одержавши се писаннє по п’яному в Шаргороді, почав шаліти, і велів Данило Нечай /Укр./ - реферат полкам громадитися в Красноватому, і сам туди поїхав в п’ятницю перед запустами”), чекаючи більшої помочи, що обіцяв їому Хмельницький. І всяму неділю прийшли два полки до Винниці: Богуна І Іляша уманського. Бо так був Нечай умовився з Хмельницьким, що на сам попелец (22 свирепого) мав ударити на Бар і Данило Нечай /Укр./ - реферат на воєводу браславського; але провидінне боже помішало їх шики. Бо в саму суботу перед вечором, 18 свирепого прийшов п. гетьман польський з своїми людьми повз Бар до Нагайкова, покликав до для себя п. воєводу браславського і там мавши цілу ніч нараду, роз’їхалися, а в неділю запустну п. гетьман пішов Данило Нечай /Укр./ - реферат до Ялтуш — нова, а п. воєвода до Бару і звідти з своїми людьми пішов до п. гетьмана і зійшовшися з ним стали на віч в Станиславові.

Cмерть Данила Нечая 21 свирепого

До сього друковавий дневннк додав, що тої неділі Каліновский мучився під Станіславовим з хоругвами, що стояли на лінії на Дністрі Данило Нечай /Укр./ - реферат, і здесь діставши від “язика” відо­мість про козацьке військо, — що Нечай 100їть у Красим, а в Воронківці, на крайнім виступі Богу, між Станиславовим і Красним держить охраннику сотник Шпак, або Шпаченко, з своєю сотнею, Каліновский післав невеликий відділ кінноти з Корицьким в головах на Шпака, а сам Данило Нечай /Укр./ - реферат з головним військом пішов на Красне.

Даевник підчеркуе, що сей наступ мав нрав несподіваного нападу: і на Шпаченка і на Нечая напали крадкома. Для сього вивели вісько вночи і поночи напали. на их, та ще й умисно йшли можливо тихо, “по козацьки їхали, щоб навіть з послуху й не помітив Данило Нечай /Укр./ - реферат”, і справді Нечаеві козаки поразмыслили, що то до их їде Шпакова сотка. Дневзник, Освенцім і ин. пояснюють сей успіх ще й тим, що козаки і сам Нечай пона­пивалися на запустах, і не трималися на охранникі докладаючися на Шпака; сей дескатьів ми потім побачимо і в пісні про Нечая Данило Нечай /Укр./ - реферат.

Тим часом Корицкий погромив Шпака, так що не много хто з ним встиг утікти. А за той час передній полк Каліновского під проводом Пясочиньского став перед Красним і з кликом ударив до брам. На сей ґвалт Нечай вискочив з господи, де піячив, але в сіх замішанню його обпали Данило Нечай /Укр./ - реферат і вбили: вийшла бійка за його полковничу булаву, і в тім замішаню його вбито, і богато козаків полягло та й всякого люду, чоловіків і жі­нок нарубано: запалили мі100 і стали рубати кого попало. Козацьке ж військо, під проводом звісного вам Кривенка, зачинилося разом з частішою міщан в неприступнім замку Данило Нечай /Укр./ - реферат і здесь боронилося три дні. Каліновский раз-у-раз посилав на приступ своа вій­сько, піше і кінне, хотячи здобути. Подяки несли великі страти, але не могли доби­тись до замку. В згаданих вище варшавських вістях Їоліньского (що йдуть в голов­нім від Каліновского) читаємо, що Каліновскнй посипав до обложенців Данило Нечай /Укр./ - реферат парламентарів: обіцяв, що обложені зістануться цілі, если піддадуться, бо він не на те прий­шов, аби їх громити, але щоб привести до договору і спокою військо Запорозьке,—аби воно зісталось при своїх вільностях. Але козаки заядло стояли на тім, що краще їм згинути, ніж піддатись. Аж Данило Нечай /Укр./ - реферат на третій денек, вівторок, частина міщан, що були в замку, попробувала непомітно утікти через вилім і стягнула біду на для себя і на всю залогу. Бо ротмістр Янжул — один з ново-нобілітованих козаків, завваживши сю утечу, діслав за нею погоню, що догодивши почала іх рубити, а тоді утікачі, злякавшися завернулися Данило Нечай /Укр./ - реферат вспять до замку, і в замішанню, що з того вийшло, погоня вдерлася до замку й розчинила замкову браму польському війську.

Здесь доперва почалися різня і утеча куди видко — але як запевняють Поляки, не достаточно хто втік: “Оден тільки сотник Степко, дуже поранений, утік від пана Янжула з своїми ранами Данило Нечай /Укр./ - реферат до Хмельницького, — бо скільки козаків вискочило з замку, хоругви Япаула й Сгрийковского дочиста в погоні знищили”. Так само вирубано й тих, кого застали в вахту. Взяли в полон тільки чотирьох: Гавратинського, шляхтича-інфаміса, що пе­рейшовши до козаків був у их сотником тростянським, попка що читав псалтир над Данило Нечай /Укр./ - реферат Нечаем, писара Нечаєвого Житкевича і Татарина що був при Нечаю: їх живих відста­вили до гетьмана.

Про похоронну церемонію над Нечаем записує за оповіданнями очевидців Радивил (разумеется вони зробили враженне між польською публікою). Війшовши до замку польські вояки застали в тутешній церкві відправу вад Нечаем: тіло його лежало на килимі, і Данило Нечай /Укр./ - реферат при нім сиділо четыре попів і брат, і всіх їх порубано. Анонімний ежедневник оповідає тропіки ннакше: уходячн до замку, козаки взяли з собою гіло Нечая і при­бравши прилично поклали в башті ва оксамиті, засвітили свічі й поставили попка, “щоб псалтир вад ним співав. Сього попка живцем відставлено Данило Нечай /Укр./ - реферат до Каліновского, а здесь його “Німці обложив огнем і так його — посередині ходячого — спекли припоминаючі йому, як то козаки знущалися над християнськими священниками”. Гавратмвського як зрадника розстріляно. Рахували, що своїх стратили коло 200, а врага впало трупом 15 тис. “окрім діток і жінок і поспільства краспянського”. Значні свої страти толкували Данило Нечай /Укр./ - реферат тим, що козаки дуже боронилися, стріляючи не тільки з огни­стої стрільби, але й з луків ядом напущеними стрілами—“так п. Дішов. пострілений стрілою в гортань, сразу опух, і хоч скоро вирвав (стрілу), але тіло на нім ціле по­синіло”, і т. д.

Наслідки його смерті

Сей погрорм і погибель Данило Нечай /Укр./ - реферат Нечая зробили велике вражінне і в Польщі і на Україні В варшавських костелах правилі) Te Deum — “дякуючи Богові за побіду і щасливий по­чаток війни з козаками”. Щоб підчеркнутив вагу сього успіху оповідали різні фантастичні оповідання що до замірів Нечая і козаків. “Нечай вже був умовився з Хмельницким і Данило Нечай /Укр./ - реферат козаками у запустну середу йти з військом, 15 тис. реєстрових козаків, на Бар і здобуваті його — щоб дістати п. Лянцкоронського, що стояв там з кількома хо­ругвами. Взявші його і забравши в неволю жовнірів мав їх відіслати Хмельницькові, а звідти з Бару, мав іти з військом на Ліско, обернувшимся Підгірєм Данило Нечай /Укр./ - реферат, аж під сам Краків — опанувати, злупити його і инші мі100: здесь на Підгірю могла б сила хлопства до нього пристати, колі б не скарав був його сам Бог”.

Але і без сих додатків погибель Нечая була величавым тріумфом. Його рахували після Хмельницького найбільшою фігурою в козацькім війську, що иротивставлялося са­мому гетьманові Данило Нечай /Укр./ - реферат, і насмілялася йому протистати. В польських кругах Нечая вважали майбільш завзятим ворогом Польщі і магнатства, дійсним провідником повстання шсія Крпвоноса, — більш завзятим ніж сам Хмельницький. Тому до тріумфального почуття першого реваншу козакам прилучилась іще надія, що тепер, если не стало сього непрмииреного ворога, може і з Хмельницьким і з Данило Нечай /Укр./ - реферат козацьким військом буде легше договоритися.

Характеристично це відбилося в народній пісенності.

В українськім народнім репертуарі пісні про Нечая незвичайно популярні: если лишити на боці думі про Хмельницького популярні колись, Нечая треба признати мабуть найбільш популярною історичною постаттю в устнім репертуарі XIX в. Ось приклади таких пісень Данило Нечай /Укр./ - реферат:

Польське військо наступає, Нечая остерігають, радять тікати, але Нечай не хоче марно втеряти своєї слави.

Він іде до куми Хмельницької в гостину, їсть і п’є, і не слухає осторог.

Запевняє, що поставив добру охраннику, часом називав вірного охранника— Шпака.

Йому радять принаймні трммати при собі зброю, і він Данило Нечай /Укр./ - реферат, разумеется, сю пораду бере на розум.

Він п’є і гуляє, а охранника тим часом зникае.

Запізно схаменувся: побачив ворогів уже в місті.

Кладе Ляхів як снопи, крівава річка тече за ним, — аж нарешті кінь не може вискочити з трупу що нагромадився навколо нього.

Пробув відкупитись від Ляхів—але ті Данило Нечай /Укр./ - реферат не годяться, і рубають ного “на мак”.

Инші варіанти погибели:

Ловлять його джуру, випитують його секрет і вбивають срібною кулею.

Найпростіший варіянт:

Нечяй підчас битви оглядається вспять — а йому зрубають голову.

Инші, можливо знакічно-політичний:

Він пошпортався на хмелину—і взяли його Ляхи за чуприну (часом торг при Данило Нечай /Укр./ - реферат тім—і відмова Ляхів).

Ведуть Ляхи Нечая в Савур-могилу—покотилася його голова у равнину.

Качається його голова по ринку—і отдалі угрожать Ляхам, що буде їх бити

(дуже інтересний варіянт, але ва жалко—не беапосереднв зашігаиий)

.

Козаки ховають Нечая у святої Варвари.

Популярний заспів:

Ой з-під лісу, лісу Данило Нечай /Укр./ - реферат, з-під зеленоватого гаю

Вийшло ляхів 40 тисяч—утікаймо Нечаю!

— Не бійтеся, не бійтеся, пани отамани, Поставив я стороженьку усіми шляхами! Як я маю, козак Нечай, звідси утікати:

Главу свою козацькую марно втеряти

— А я для тебя, ків Нечаю, не убезпечаю:

Держи собі жеребца в сідлі для свого звичаю!

— Ой єсть в мене козак Шпачок Данило Нечай /Укр./ - реферат — той дасть мині знати:

Он той скаже, если мині треба утікати.

— А я для тебя мій Нечаю не убезпечаю,

Держи лучок і стріл пучок для свого звичаю

А “Нечай того не думає, Нечай не гадав—

А з кумасею із Хмельницькою мед-вино кружає.

Асям пішов до Хмельницької Данило Нечай /Укр./ - реферат щуки-риби Їсти

Ой сів же пан Нечаєнко та щуки риби їсти,

Ох і прилетіли та до Нечаенка та не мудрії вісти:

— Ох і же ти, та пав Нечаєнко, мед-горілку кружаєш, А вже твої стороженькн та на місці не має! не вспів же пай Нечаєнко на скамницю сісти

Подивився козак Нечай в Данило Нечай /Укр./ - реферат кватиру очима

Ай вже Лишків 40 тисяч 100їть за плечима.

Ей, я козак молодый Ляхів не боюся, Маю ж бо я козаченьків тай оборонюся!

— Та біжи хлопко, та біжи малий, від хати до хати, Та давай, хлопко, та давай, малий, козаченькам знатні

— Ой як мені, пане Нечаєнко, а знати давати Данило Нечай /Укр./ - реферат — Напилися наші козаченьки, полягали спати

Ай як ударив та козак Нечай та об стіл булавою:

Ой здесь нині, козаку Нечаю, накладати головою!

Ой як крикне козак Нечай на хлопця малого:

“Сідлай, хлопче, сідлай малий, жеребца вороного!

Гей виріжем вражих Ляхів геть що до 1-го

“Ой підтягай, та малий джуро, попруги із Данило Нечай /Укр./ - реферат-туга:

Буде на Ляхів, та на тих панів велика потуга!”

Ох не вспів та Нечаєнко та на жеребца сісти

Задрінажимали в жеребца вороного ніженьки на місці

Гей під кониченьком, гей під вороненьким стали ніженьки дріжатм

Лй ти жеребцу, жеребцу вороненький, не бійся зі мною,

Іно не доторквй жеребцу вороненькийи землі під собою!”

Ой не Данило Нечай /Укр./ - реферат встигнув козак Нечай на копика спасти,

Взяв’Ляхами як снопами по два ряди класти!

Ой кинувся козак Нечай від башти до башти,

Ой став же він Ляхів, лядських панів, як яшний снів класти

Переїхав Нечай козак від брами до брами,

Сколотив Ляшеньками як вовк вівцями.

Переїхав Нечай козак від башти до Данило Нечай /Укр./ - реферат башти,

Ой взяв Нечай вражі Ляшки як сніп в полю класти

Ой кинувся козак Нечай від дому до дому

Та зложив же Ляхів тисяч з жеребцов як траву

Ой кинувся козак Нечай від брами до брами

Оглянувся вспять для себя—тече кров ріками

Ото вам, вражі Ляшки, за тую провину:

Збавили-сьте Данило Нечай /Укр./ - реферат мого брата—за яку причину

Повернувся козак Нечай на правую руку

Не вискочить Нечаїв кінь із лядського трупу

Ой удався козак Нечай до жеребца словами:

“Не доступай, кінь козацький, до землі ногами”

Ой як стисне козак Нечай жеребца острогами,

За ним Ляхів 40 тисяч з голими шаблями

Оглянувся козак Нечай на правеє плече

За ним за Данило Нечай /Укр./ - реферат ним кров людськая річеньками тече!

Та покотилася Нечаева головонька до долу

— Он ви хлопці та молодці (котрий буде у місті),

Поклопіться моїн жінці, нещасній невісті

Нехай вона назбирає срібла злота досить,

Нехай мене викутяє та й останку прогить!

Не хотіли вражі ляхи срібла злота приймати,

А хотіли Нечаєнка в дрібний мак Данило Нечай /Укр./ - реферат сікати.

Нехай приїзжае та Нечая із неволі викупляти!

— Не хочем ми, козак Нечай, твоіх сукон ні блаватні.

Тільки хочемо ми для тебя на мак порубати

Оіі над сином над Нечаєм чорниіі ворон кряче!

Ой взглянула його мати та нову кватирку—

Качається Нечаєва головонька по ринку

Ой сховаймо його голівоньку а де церков Данило Нечай /Укр./ - реферат Варвара

Та вони стали мыслить, де Нечая поховати.

ОН поховали пана Нечаєнка та в Київі краї варвари

Если зажив та пан Нечаєнко козацької слави

Де нам сеє тіло Нечаєве біле, де нам Його поховати

Гей зійдімось, премилеє браття, на високу могилу,

Та викопаємо, премилеє браття, глибокую яму,

Та посадім, премилеє браття Данило Нечай /Укр./ - реферат, червону калину,

Гей щоб зойшла лицарськая слава на всю Україну.

Нечай виступив в історії Укпаїни а саме Поділля, як акстивний учасник онтипольського повстання, як розумна і обдарована людина, яка мала на Поділлі майже такеж зачення як і Богдан Хмельницький для України.

Використана література:

1) Михайло Грушевський “Історія України-Русі” в Данило Нечай /Укр./ - реферат одинацяти томах, двонадцяти книжках, Київ Наукова думка, тома 9-10.

2) “Нариси історії Поділля” на допомогу вчителю, Хмельницький 1990 р.dannaya-rabochaya-programma-razrabotana-na-osnove-uchebno-metodicheskogo-komplekta-g-i-danilovoj-dlya-7-9-klassov-i-rasschitana-na-1-uchebnij-chas-v-nedelyu-uchebno-metodicheskoe-soprovozhdenie.html
dannaya-rabota-posvyashena-izsledovaniyam-prichin-celitelnih-svojstv-svyatoj-vodi-pravoslavnoj-molitvi-i-krestnogo-znameniya.html
dannaya-versiya-rekomendacij-rassmotrena-na-uchenom-sovete-kemgu.html